U en uw ex-partner gaan uit elkaar na een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Dit noemen we een scheiding. Als u gaat scheiden maakt u samen afspraken over hoe u het ouderdomspensioen verdeelt. En over het bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd voor 1 januari 2003. Of het partnerpensioen dat u heeft omdat u een deel van het ouderdomspensioen heeft uitgeruild. U kunt uw pensioen uitruilen als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in de schoonmaak.

Uw ex-partner kan ook afzien van het bijzonder partnerpensioen. Lees meer over het bijzonder partnerpensioen.

Uw persoonlijke situatie bepaalt de keuzes die u kunt maken. En wat u hiervoor moet regelen.

1. U verdeelt uw pensioen in 2 gelijke delen

Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet ook de wettelijke verdeling. U kunt hier van afwijken. U maakt afspraken met uw ex-partner. Schrijf deze afspraken op in een echtscheidingsconvenant.

2. U verdeelt uw pensioen in 2 ongelijke delen

U kunt kiezen voor een andere verdeling dan de standaardverdeling. Ook kunt u kiezen voor een andere periode dan uw huwelijkse periode.

3. U splitst uw pensioen in 2 losstaande pensioenen

Uw ex-partner kan ook kiezen om zijn of haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. U moet hier toestemming voor geven.

4. U verdeelt uw pensioen niet

U kunt samen met uw ex-partner afspreken om uw pensioen niet te verdelen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde. 

Dan heeft dit géén gevolgen voor uw pensioen als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap stopt. 

Dan moet u uw partner afmelden bij Pensioenfonds Schoonmaak. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.
Stuur via een e-mail een kopie of scan van een notariële akte waaruit blijkt dat u bent gescheiden of het geregistreerd partnerschap stopt.

Als u in Nederland woont, hoeft u uw scheiding niet door te geven. Uw gemeente vertelt het ons als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap stopt.