Vragen en antwoorden over de nieuwe regels voor pensioen

Er komen nieuwe pensioenregels. Vóór 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen deze nieuwe regels gebruiken. Dus ook Pensioenfonds Schoonmaak. Waarom komen er eigenlijk nieuwe pensioenregels? En wat betekent dit voor u en uw werknemers? 

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. We passen deze pagina aan wanneer dit nodig is.

Pas als wij met de nieuwe pensioenregels gaan werken verandert er wat voor uw werknemers. Zij krijgen dan een e-mail of brief met hun pensioenbedragen. We leggen uit wat zij hadden aan pensioen in de oude pensioenregeling. En wat dit wordt in de nieuwe pensioenregeling. In de tussentijd houden wij u en uw werknemers op de hoogte over alle veranderingen en het laatste nieuws.

  • De premie wordt stabieler en voorspelbaarder
    In de meeste huidige pensioenregelingen staat de hoogte van de pensioenuitkering vast. En wordt de premie hieraan aangepast. In het nieuwe stelsel staat de premie vast. De hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. 
  • U gaat premie betalen voor werknemers vanaf 18 jaar
    De leeftijd waarop uw werknemers beginnen met het opbouwen van pensioen verandert. Dit is nu 21 jaar en dit wordt straks 18 jaar. U betaalt straks dus ook premie voor werknemers tussen de 18 en 21 jaar.

We denken dat het opgebouwde pensioen van uw werknemers meeverhuist naar het nieuwe stelsel. De vakbonden en Schoonmakend Nederland nemen hier samen nog een beslissing over. Dit besluit geldt dan voor iedereen in de schoonmaakbranche. U of uw werknemers kunnen niet zelf kiezen. 

In het vernieuwde pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen pensioenvermogen. Dit betekent dat Pensioenfonds Schoonmaak het opgebouwde pensioen van uw werknemers omrekent naar hun persoonlijke pensioenvermogen. De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten controleren of alles gebeurt volgens de regels. 

Hoe deze berekening er precies uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. De nieuwe pensioenwet geeft aan welke rekenregels pensioenfondsen hiervoor moeten gebruiken. Het is hierbij belangrijk dat alle groepen gelijk behandeld worden. Zodat er geen groepen meer voor- of nadelen ervaren. 

In het vernieuwde pensioenstelsel komen 2 soorten pensioenregelingen. De solidaire regeling en de flexibele regeling. Vakbonden en Schoonmakend Nederland kozen voor de solidaire regeling. Dit betekent dat deelnemers samen het pensioenvermogen beleggen. En ook samen de risico’s delen. Het pensioen van uw werknemer is hierdoor stabieler.

Hoe de pensioenregeling voor uw werknemer er straks precies uitziet, hangt ook af van de keuzes die de vakbonden en Schoonmakend Nederland maken. 

In grote lijnen komen de veranderingen hierop neer:

  • Uw werknemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt. U en uw werknemer betalen samen een pensioenpremie. Deze pensioenpremie wordt belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Gaat het economisch goed? Dan gaat het pensioen omhoog. Gaat het economisch slecht? Dan gaat het pensioen omlaag. Wel nemen we maatregelen om sterke schommelingen te voorkomen.

Lees meer over wat er gaat veranderen

De wereld en onze samenleving veranderen. We worden steeds ouder en wisselen vaker van baan. De overheid, vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenfondsen zien daardoor dat de huidige regels niet meer goed passen bij deze tijd. Daarom is het nodig dat er nieuwe regels komen.

Lees meer over waarom er nieuwe regels voor pensioen komen.

In het huidige stelsel staat de hoogte van de pensioenuitkering vast. Dit betekent dat er op basis van de uitkering wordt berekend hoe hoog de pensioenpremie moet zijn.  

Straks staat de hoogte van de premie vast. Uw werknemer bouwt met de ingelegde premie een eigen pensioenvermogen op. Op basis hiervan wordt er berekend hoeveel pensioenuitkering uw werknemer krijgt, als deze met pensioen gaat. 

Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter. Uw werknemers zien straks hoe hun eigen pensioenpot eruitziet.

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe wet in. De wet geeft alle pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd om de regels om te zetten. Dan moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. Op de tijdlijn ziet u wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Al het nieuws over de nieuwe regels voor pensioen vindt u op onze website. Wilt u niets missen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.