Overlijden

Als uw werknemer overlijdt, hoeven de nabestaanden dat meestal niet aan ons door te geven.

Wanneer moeten de nabestaanden het overlijden aan ons doorgeven?

  • Woonde de overleden werknemer in Nederland? Dan hoeven nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft deze informatie aan ons door. 
  • Woonde de overleden werknemer in het buitenland? Dan moeten de nabestaanden zelf het overlijden aan ons doorgeven.

Partnerpensioen of wezenpensioen

Als een werknemer overlijdt, heeft de partner misschien recht op een partnerpensioen. Dit gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Kinderen van de werknemer hebben misschien recht op een wezenpensioen.