Overlijden

Als uw werknemer overlijdt, hoeven de nabestaanden dat meestal niet aan ons door te geven.

Geven de nabestaanden het overlijden aan ons door?

  • Woonde de overleden werknemer in Nederland? Dan hoeven nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft deze informatie aan ons door. 
  • Woonde de overleden werknemer in het buitenland? Dan moeten de nabestaanden zelf het overlijden aan ons doorgeven.

Partnerpensioen of wezenpensioen

Als een werknemer overlijdt, heeft de partner misschien recht op een partnerpensioen. Dit gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Kinderen van de werknemer hebben misschien recht op een wezenpensioen.
Als uw werknemer overlijdt, moet u de deelname aan de pensioenregeling beëindigen. Geef bij de gegevensaanlevering via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal door op welke dag uw werknemer is overleden. Let hierbij goed op het parttimepercentage; dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van het nabestaandenpensioen. Houd het parttimepercentage in de laatste levering gelijk aan wat de overleden werknemer gebeuikelijk al werkte. Vul als reden uit dienst ‘overlijden’ in. De deelname aan de pensioenregeling stopt bij overlijden van de werknemer.