Overlijden

Als uw werknemer overlijdt, hoeven de nabestaanden dat niet aan ons door te geven. Dit doet de gemeente al.

Wij nemen contact op met de nabestaanden. Als wij een maand na het overlijden nog geen contact hebben opgenomen, dan kan het overlijden ook rechtstreeks bij ons worden gemeld.

Partnerpensioen of wezenpensioen

Als een werknemer overlijdt, heeft de partner misschien recht op een partnerpensioen. Dit gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Kinderen van de werknemer hebben misschien recht op een wezenpensioen.