Pensioenaangifte doen

Uw pensioenaangifte doet u in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig.

Loon- en premiegegevens aanleveren

Wij hebben de loon- en premiegegevens van uw werknemers nodig. Zo kunnen uw werknemers pensioen opbouwen. U levert de loon- en premiegegevens aan met een Levering Premie en Gegevens (LPG). U kunt een LPG op twee manieren aanmaken en aanleveren:

  • Via uw loonpakket
  • Via SWP

Hoe levert u uw Levering Premie en Gegevens (LPG) aan? Wat is een loonpakket? Wat is het verschil tussen de rol van Gegevensleverancier en Personeels- en salarisadministratie? U leest hier meer over in de toelichtingen.

Stuur ons uw Levering Premie en Gegevens (LPG) binnen twee weken na afloop van het gekozen loontijdvak. 

Levert u maandelijks uw loon- en premiegegevens aan? 
Dan is de uiterste aanleverdatum de 28e van de volgende maand. 

Levert u 4-wekelijks uw loon- en premiegegevens aan? 
Dit zijn de loontijdvakken en de uiterste aanleverdata:

4 wekelijkse loontijdvak
Periode
Uiterste aanleverdatum
01
01-01-2021 t/m 31-01-2021
28-02-2021 
02
01-02-2021 t/m 28-02-2021
28-03-2021
03
01-03-2021 t/m 28-03-2021 
25-04-2021
04
29-03-2021 t/m 25-04-2021
23-05-2021 
05
26-04-2021 t/m 23-05-2021
20-06-2021
06
24-05-2021 t/m 20-06-2021 
18-07-2021
07
21-06-2021 t/m 18-07-2021
15-08-2021
08
13-07-2021 t/m 09-08-2021
12-09-2021
09
16-08-2021 t/m 12-09-2021
10-10-2021
10
13-09-2021 t/m 10-10-2021 07-11-2021
11
11-10-2021 t/m 07-11-2021 
05-12-2021
12
08-11-2021 t/m 05-12-2021 
02-01-2022
13
06-12-2021 t/m 31-12-2021 
28-01-2022 


Wilt u loon- en premiegegevens aanleveren over 2019 en eerder? 
Houd er dan rekening mee dat het eerste loontijdvak van een jaar op 1 januari begint. Het laatste loontijdvak eindigt op 31 december.

Hebt u hulp nodig bij het werken in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP)? Bekijk de handleidingen.

1. Gegevens controleren en wijzigen

Bekijk de handleiding controleren en wijzigen van gegevens in SWP.

2. Levering aanmaken en versturen

Gaat u voor de eerste keer uw loon- en premiegegevens handmatig invoeren? Dan moet u de dienstverbanden van uw werknemers eenmalig aanmaken.

Hebt u de dienstverbanden ingevoerd? U kunt ze de volgende keer als basis gebruiken. Lees in de handleiding hoe u een vervolg levering aanmaakt en verzendt.

3. Dienstverband aanmaken, afmelden of wijzigen
 
Wilt u een dienstverband van een werknemer beëindigen of wijzigen? Of wilt u een nieuwe werknemer toevoegen? In de handleidingen leest u hoe u een nieuwe gegevenslevering aanmaakt en binnen deze levering een dienstverband beëindigt, toevoegt of wijzigt.
 

4. Levering bij signalen corrigeren

Bekijk de handleiding corrigeren van een levering bij signalen.

5. Uw gegevens uploaden via de portal

Maakt u een LPG-bestand aan via uw loonpakket? Dan kunt u ervoor kiezen om dit bestand in te sturen via de 'upload' functie in SWP.

6. Financieel overzicht raadplegen

Het financieel overzicht is alleen zichtelijk voor degene in SWP staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie.

7. Details interne levering inzien

Bekijk de handleiding inzien details interne levering.

Volg de instructies hieronder om specifieke signalen op te lossen. We begeleiden u dan stap voor stap.

  • Signaal 109 'Producturen te laag': Voor een bepaald product zijn minder uren aangeleverd dan we hadden verwacht. Deze verwachting ontstaat door de deeltijdfactor. Het aantal aangeleverde uren klopt dus niet met de deeltijdfactor. Volg dit stappenplan.
  • Signaal 333 'Loontijdvak ontbreekt': Dit signaal ontstaat doordat een loontijdvak ontbreekt voor een inkomstenverhouding. We verwachten dat er ieder loontijdvak wordt aangeleverd voor een inkomstenverhouding. Deze verwachting bestaat vanaf de ingangsdatum dienstverband tot en met het eventuele einde hiervan. Volg dit stappenplan.
  • Signaal 702 'IKV niet geleverd': Signaal 702 geeft aan dat wij een inkomstenverhouding voor een werknemer niet (goed) hebben ontvangen. U ziet dit signaal als u niet aangeleverd voor deze werknemer. Of als u wel heeft aangeleverd, maar met een onverwerkbare levering. Volg dit stappenplan.

Bent u als werkgever aangesloten bij BPF Schoonmaak? Dan levert u loon- en premiegegevens aan voor uw werknemers. Wij controleren deze gegevens. Zo zorgen we ervoor dat uw werknemers later het pensioen krijgen waarop zij recht hebben. En dat u als werkgever niet te veel premies betaalt.

Wij controleren of u:

    • voor al uw werknemers loon- en premiegegevens aanlevert.
    • de juiste grondslagen en premies aanlevert.