Premie betalen

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds. Lees hoe u de premie betaalt en welk rekeningnummer u hierbij gebruikt.

Ontvangt u uw facturen liever digitaal/per mail?

Geef uw e-mailadres dan door in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP):

  • Log in op pensioenaangifte.apg.nl
  • Klik op de menu-optie 'SWP'
  • Klik op het tabblad 'Organisatie'
  • Klik op 'Wijzig organisatiegegevens'
  • Kik op 'Dienstverleners'
  • Klik op 'Financiële administratie'
  • Vul uw e-mailadres in
  • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'

  Let op! Uw wijziging is niet direct zichtbaar. Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op 'verwerkt'? Dan is uw wijziging binnen 10 werkdagen zichtbaar in SWP.

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de facturen en meldingen en informatie over de facturen. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Doe dit als volgt:

 • Ga naar Selfservice Werkgevers Portaal
 • Log in met eHerkenning
 • Klik op 'SWP' in de balk bovenaan
 • Ga naar het tabblad 'Organisatie'
 • Kies 'Wijzig organisatiegegevens'
 • Klik op ‘Dienstverleners’
 • Klik op ‘Financiële administratie’
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Let op! Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is uw wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar in het SWP.

Na goedkeuring en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur. De premiefactuur versturen wij naar het (e-mail)adres dat staat geregistreerd bij de financiële administratie in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Wij adviseren u een centrale mailbox te gebruiken. Zo voorkomt u dat de digitale facturen niet meer aankomen als een personeelslid uw organisatie verlaat.

U betaalt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving.

Betalen via automatische incasso
U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u op tijd en voorkomt u aanmaningskosten, betaalrente en incassokosten. De premies schrijven we 45 dagen na het einde van het loontijdvak van uw rekening af. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
 
Let op! Ook een opgelegde factuur incasseren wij per 1 januari 2021 automatisch als u kiest voor het gemak van automatische incasso. Dit geldt niet voor een opgelegde rentefactuur. Deze moet u wel zelf handmatig overmaken. Op de opgelegde rentefactuur vindt u het betaalkenmerk dat u bij de betaling vermeldt. 
 
Wilt u een automatische incasso instellen? Doorloop deze 4 stappen:
 1. Log in op SWP
 2. Klik op het tabblad 'Organisatie'
 3. Ga naar 'Wijzig organisatiegegevens'
 4. Kies bij 'Rekeningen' voor automatische incasso
 
Betalen via overschrijving
U ontvangt standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag. Gebruik als betalingskenmerk uw debiteurnummer en het factuurnummer. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kunnen wij uw premiebetaling niet verwerken.
 
Rekeningnummer
Gebruik voor uw betalingen het onderstaande rekeningnummer:
 
NL81 ABNA 0481 7262 25 t.n.v. Stichting Derdengelden APG inz. SGB.
Gebruik voor uw betalingen het rekeningnummer:
 
NL81 ABNA 0481 7262 25 t.n.v. Stichting Derdengelden APG inz. SGB.

Betaalt u op tijd? Zo voorkomt u incassokosten. Ontvangen wij binnen 14 dagen geen betaling? Dan starten wij het incassotraject.

Incassotraject
Het incassotraject bestaat uit 3 stappen:

 1. Aanmaning 14 dagen na versturen factuur
 2. Ingebrekestelling 7 dagen na versturen aanmaning
 3. Automatische overdracht aan incassobureau 7 dagen na versturen ingebrekestelling

Let op: er zijn kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.

Bekijk het overzicht van de incassokosten:

Hoofdsom  Percentage incassokosten
tot en met 2.500 euro
15% met een minimum van € 40,00

2.501 tot en met 5.000 euro
10%
5.001 tot en met 10.000 euro
5%
10.001 tot en met 200.000 euro
1%
meer dan 200.000 euro
0,5% met een maximum van € 6.775,00

Voor alle incassodossiers met een ingangsdatum voor 1 januari 2022 geldt onderstaande tarief:

Hoofdsom Incassokosten (exclusief btw)
tot € 250,00 
€ 37,00  
€ 250,00  tot € 500,00  € 75,00  
€ 500,00  tot € 1.250,00  € 150,00  
€ 1.250,00  tot € 2.500,00    € 300,00  
€ 2.500,00  tot € 3.750,00    € 450,00  
€ 3.750,00  tot € 5.000,00    € 600,00  
meer dan € 5.000,00   15%

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

Vraag een betalingsregeling aan. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een keer per 12 maanden recht op een regeling tegen een teruggebracht tarief.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • Wij besteden de regeling uit aan ons incassobureau. Zij rekenen hiervoor een bedrag van € 100,00 exclusief BTW.
 • Over het openstaande bedrag rekenen wij rente.
 • Komt u uw verplichtingen niet na? Dan komt de regeling per direct te vervallen en moet u de reguliere incassokosten betalen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar premies@pensioenschoonmaak.nl.

Heeft u een creditfactuur ontvangen? Dan verwerken wij die in een vaste volgorde:

 1. Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Hebt u nog een of meerdere facturen bij ons openstaan? Dan verrekenen wij het creditbedrag met deze facturen. Dit geldt alleen als de betaaltermijn is verstreken en de factuur niet is overgedragen aan een incassobureau. Tip: gaat u premie betalen, zorg dan dat u als eerste de oudste openstaande facturen betaalt.
 2. Hebt u geen openstaande facturen? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag op het rekeningnummer dat u heeft ingevuld in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). 
Bekijk regelmatig uw financieel overzicht in SWP. Daar ziet u welke facturen nog niet zijn betaald. Zorgt u ervoor dat u de openstaande facturen binnen de gestelde betalingstermijn betaalt? Zo voorkomt u eventuele rente en incassokosten.

Wat is een opgelegde factuur?

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze zelf vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. U ontvangt ook een rentefactuur. U blijft verantwoordelijk de juiste gegevens wel aan te leveren. Levert u daarom de gegevens alsnog zo snel mogelijk aan.

Berekening rente

Levert u geen loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode. Wij berekenen rente tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 8%. Bekijk de aanleverdata voor dit jaar. 

Een voorbeeld: is de uiterste aanleverdatum 1 december en levert u op 8 januari loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf 1 december tot 8 januari.